Биз тууралуу

«Борбордук Азия боюнча Оксус Коому» – 2020-жылы Вашингтондо Борбордук Азиянын жана дүйнөнүн калган аймактарынын ортосундагы академиялык алмашууну өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максаты менен уюштурулган коммерциялык эмес уюм.

Өз иш алып баруусунун алкактарында Оксус Коому төмөнкү максаттарды көздөйт:

  • Борбордук Азия үчүн күнүмдүк зарыл болгон бир катар маселелер боюнча дебаттарды жана идея алмашууларды өткөрүүгө көмөк көрсөтүү; 
  • аймакта орун алган проблемаларды чечүүгө жардам бере ала турган жаңы идеяларды өнүктүрүү жана инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу;    
  • Борбордук Азия маселелери боюнча иш жүргүзүшкөн изилдөөчүлөрдү окутууну, колдоо көрсөтүп, жардам берүүнү камсыздоо;
  • аймак жана анда болуп жаткан окуялар калган өлкөлөр үчүн ири маанилүүлүккө жана кесепеттерге ээ экендигин көрсөтүү. 

Оксус Коому:

  • анда жаңыдан баштап жаткан изилдөөчүлөр, практиктер жана таанымал окумуштуулар өз эмгектерин кеңири коомчулуктун көңүл чордонуна алып чыга алуучу жана саясат, экономика, маданият, тарых жана Борбордук Азиянын элдери темаларындагы изилдөөлөрүн жарыялай турган платформа болуп кызмат өтөйт;    
  • баштапкы маалыматтарды сактайт жана аймактагы эң акыркы иштелмелерди тереңирээк түшүнүү үчүн аналитикалык аспаптарды иштеп чыгат;  
  • изилдөөчүлөр жана коомчулуктун өкүлдөрү үчүн иш-чараларды уюштурат;
  • билим берүү чөйрөсүнүн кызматкерлери жана изилдөөчүлөр үчүн ресурстарды жайгаштырат;
  • аларда Борбордук Азия маселелери боюнча иш алып барышкан изилдөөчүлөр илимий-изилдөөчүлүк иштеги этика, методдор, маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана публикацияларды басып чыгууга даярдоо боюнча билимдерди ала алыша турган семинарларды уюштурат.  

Изилдөөлөр Борбордук Азиянын өнүгүүсүндө ири роль ойнойт. Ал эми эң эле күнүмдүк зарыл болгон, аймак ага туш болгон проблемалар, билимдерге негизделген чечимдерди талап кылат. Академиялык секторду өнүктүрүү маданий алмашууну, инновацияларды, адам капиталын өнүктүрүүнү жана экономикалык өнүгүүнү стимулдаштырууга жардам көрсөтөт. Биз Борбордук Азияда жана анын чектеринен тышкары жашаган адамдар тыкысыраак келген байланыштарды түзүүдөн, маданият аралык алмашуулардан, ошондой эле аймактын адамдарына жана институттарына болгон инвестициялардан утушка гана ээ боло тургандыгына бекем ишенебиз.

Эмнеге Оксус?

Биздин уюмубуздун аталышы “Оксус” сөзүнөн –Памир тоолорунан башат алуучу, Борбордук Азия аркылуу агып өтүүчү жана Арал деңизине куюучу Аму-Дарыя дарыясынын байыркы аталышынан келип чыккан. Аймактын “Трансоксания” аттуу тарыхий аталышы Александр Македонский тарабынан популярдаштырылган, жана аны Оксустун аркы тарабындагы жерди белгилөө үчүн пайдаланышкан. Дал ушул жакта маданияттар кесилишип, билим жана товар алмашуулар жүрүп турган. Жана биз дал ушул атмосфераны жана ошол мезгилдин идеяларын эми – XXI кылымда реалдуу кылууга аракеттенүүдөбүз. 

Борбордук Азия катары биз кайсы өлкөлөрдү айтуудабыз?

Борбордук Азия деп биз Казакстанды, Кыргызстанды, Тажикстанды, Түркменистанды, Өзбекстанды жана заманбап Кытайдын азыркы мезгилдерде Синьцзян катары таанымал, бирок тарыхий жактан анын жашоочулары тараптан Чыгыш Түркестанга киргизилип келген райондорун айтабыз. Негизги басымды биз ушул алты областка жасасак дагы, биз, Борбордук Азия менен коңшу, Россия жана Кытайга тиешелүү болгон өлкөлөрдүн ортосунда терең байланыш бар экенин түшүнөбүз. Ошондой эле биз, Борбордук Азия жана Индия субконтинентинде жана Чыгыш Азияда жайгашкан коңшу өлкөлөп ортосундагы байланыштын кеңейтилиши жүрүп жаткандыгын моюнга алабыз. Оксус Коому Индиянын жана Кытайдын өсүүсүнүн эсебинен пайда болуучу көп уюлдуу дүйнөнүн өзгөрүп жаткан геосаясий чектеринин алкактарында, Борбордук Азияда туура образ калыптануусуна карай умтулат. Ошондой эле биз, жогоруда айтылгандарды эске алуу менен аймактын маданиятынын, саясатынын жана тарыхынын кайрадан баа берилүүсү жүргүзүлүшүнө күч-аракетибизди жумшайбыз.

Биздин негизги баалуулуктарыбыз

Оксус Коому төмөнкүлөрдү карманат:

плюрализм принциби, ага жетишүү үчүн биз критикалык ой жүгүртүүнү, анын көз карандысыздыгын жана академиялык эркиндикти жактырабыз; 

инклюзивдүүлүк принциби, ага жетишүү үчүн биз, анда ар түрдүү курактагы, бирине бири окшошпогон билим жана тажрыйба сандыгы менен болгон жана ишмердиктин ар түрдүү чөйрөлөрүн көрсөтүшкөн адамдар ар түрдүү маселелерди жана суроолорду эркин жана ачык талкуулай алыша турган платформаны сунуштайбыз; 

баланс принциби, ага жетишүү үчүн биз, ар түрдүү пикирлердин жана и деялардын бүтүндөй катарынын айланасында тутануусу мүмкүн болгон дебаттар жана дискуссиялар үчүн форумду сунуштайбыз

акыйкаттык принциби, ага жетишүү үчүн биз идеялардын авторлору менен биргеликте билимдерди калыптандырабыз жана авторлордун ичинен ар биринин анын идеяларын иштеп чыгуудагы жетишкендиктерин белгилейбиз;      

эмпиризм принциби, ага жетишүү үчүн биз так баштапкы маалыматтарды топтоонун негизинде ар түрдүү булактардан алынган изилдөөлөрдү жана талдоо жүргүзүүлөрдү таркатабыз. 

Биздин ыкма

Биздин миссиябыз жана негизги баалуулуктарыбыз бизге Борбордук Азияда жөрүп жаткан окуяларды түшүнүүгө шарт түзө турган уникалдуу платформаны түзүүдө көмөк көрсөтө алышты. Биз окумуштуулардын, журналисттердин, активисттердин, жеке ишкерлердин жана мамлекеттик ишмерлердин кеңири чөйрөсүн жергиликтүү жана глобалдык маанидеги жеткире чагылдырылбаган маселелерге көңүл бурдуруу үчүн бириктиребиз. Өнүгүп келе жаткан Азияга өз иш алып баруубузду топтоштуруу менен, биз аймак жөнүндө евроборборчулукту кармануучулардын арасында түптөлгөн стереотиптердин алкактарынан чыгабыз, жана алдыңкы планда жаңы добуштар болушуна, ошондой эле чыныгы диалог курулуусуна карай умтулабыз. Биздин программаларыбызды планетанын ар түрдүү бурчтарынын болгон адистер жетектешет. Биздин бардык программаларыбыз саясаттан алыс. Биз аймактын негизги тенденцияларын чагылдыра турган аналитикалык отчетторду басып чыгаруу мнене алектенебиз. Изилдөөчүлөргө биз берип жаткан стипендиялар, аларга аймактагы биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүүгө шанс берет. Ушунун баары ошондой эле биздин Коомубуздун миссиясын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтмөкчү. Бир катар маселелер боюнча баштапкы маалыматтардын жардамы менен биз түшүнүүнү жакшыртууга жана аймактагы изилдөөлөр программаларын аныктоого көмөк көрсөтүүгө умтулабыз. Мындай ыкма бизге адамдардын кеңири чөйрөсү жана институттар ортосундагы билим алмашуу түйүнүн бекемдөөгө жардам бермекчи.

Read Our Latest

Read the latest work from our staff and researchers.

Get to Know Us

Meet our staff.

Frequently Asked Questions

Learn about our story and mission.

Check Upcoming Events

Register for upcoming events in Washington, DC, or streamed online.